Universum En Çekici İşverenler Araştırması 2019

Her yıl dünyanın 60 ülkesinde 1.8 milyon gençle gerçekleştirilen Universum En Çekici İşverenler Araştırması 2019 yılında Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinden 64.967 öğrenci ve bu üniversitelerden mezun ve çalışma hayatında olan 18.338 genç profesyonel katılımı ile tamamlandı. 
 
Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinin İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Sağlık, Tıp, Edebiyat, Hukuk, Eğitim ve Sosyal Bilimler öğrencilerinden oluşan toplam 64.967 öğrenci ve ortalama iş deneyimi 4,5 yıl olan 18.338 genç profesyonel aratırmaya katıldı.
 
 
 
 
 
Elde edilen bulgular Harvard Business Review Dergisi Eylül sayısında yayınlandı: 

‘Universum En Çekici İşverenler Araştırması’ gençlerin kariyer profillerini 7 başlık altında inceliyor:

  • Yetkinlikleri ödüllendiren ve prestijli bir iş ortamında belirli bir kariyer yolu izlemek isteyen, adaptasyonu yüksek “kariyerci”ler;
  • Sürekli yaratıcılık gerektiren, değişken ortamlarda bulunmaktan haz alan, çözüm odaklı “girişimci”ler;
  • Dengeli bir yönetim anlayışına sahip bir şirkette, takım çalışması olan bir iş ortamında bulunmayı tercih eden, sorumluluk duygusu yüksek ve sadık çalışanlar olan “uyumlu”lar;
  • Parasal niteliklere odaklanan, finansal açıdan getirisi yüksek işleri arayan, dinamik şirketlerde çalışmayı tercih eden “avcı”lar;
  • Şirketin etik değerlerini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını önemseyen, iş yapma biçimi vizyonu ile örtüşen şirketlerde çalışmak isteyen “idealist”ler;
  • Uluslararası çevrelerde bulunmayı, çok uluslu şirketlerde çalışmayı, yabancı ülkelere seyahat etmeyi önceliklendiren “çok ulusçu”lar;
  • Karar vermekten korkmayan, liderlik becerilerini geliştirebilecekleri ortamlar arayan, otonom çalışma ikliminde mutlu olabilecek “lider”ler.

Araştırma katılımcılarını hem Y kuşağını (1980-99 arası doğanlar) hem de Z kuşağını (2000-2018 arası doğanlar) oluşturuyor. 

Hem Y hem de Z kuşağından öğrenciler ve gençler kendilerini problem çözme ve sorumluluk anlamında güçlü görüyor. En büyük sıkıntıları ise zaman yönetimi ve esneklik.

Türkiye’deki gençler için iş ve özel hayat dengesi önemli ancak öncelikli beklentilerinden değil.

Ayrıca Türkiye’deki gençler için yaşam boyu öğrenci olabilecekleri bir şirkette gelişimlerini destekleyen liderlerle çalışmak, eğitim sistemi ve ekonomisi gelişmiş ülkelerdeki gençlere kıyasla çok daha önemli.

Türkiye’nin üniversiteli gençliği için en önemli kariyer hedefi yaratıcılıklarını ve yenilikçiliklerini kullanabilmek ve uluslararası kariyer yapmak olduğu araştırmada dikkat çekici diğer geri bildirimden biri.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 50’si, genç profesyonellerin ise yüzde 85’i staj deneyimine sahip.

Şirketler, gençlerin gelişim yolculuklarını planlamaya özen gösterdikleri ölçüde çekiciliklerini koruyorlar. Bu yolculuk işe başlangıcın ilk gününde değil, daha öğrencilik döneminde başlıyor. Uzun dönem staj programlarından kısa dönemli gelişim uygulamalarına kadar, şirketlerin sadece çalışanlarının değil dokundukları tüm temas noktalarında öğrencilerin de gelişimlerine katkı sağlaması Türkiye’de önemli bir işveren markası ayrıştırıcısı olarak araştırma bulguları arasında önemli bir nokta.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Mesleklerin Geleceği araştırma raporuna göre, 2022 yılındaki en önemli yetkinlikleri analitik düşünce ve yenilikçilik, aktif öğrenme, yaratıcılık, teknoloji tasarımı, eleştirel düşünce, karmaşık problem çözümü, liderlik ve sosyal etkileşim, duygusal zeka, akıl yürütme ve sistem analizi olarak belirlendi.

“İşveren tercihinde kimlerden etkileniyorsun?” sorusuna verilen yanıt ise şirketin çalışanları ilk sıradaki işveren markası elçisi olma kimliğini koruyor. Öğrencilerin yüzde 59’u, genç profesyonellerin ise yüzde 65’i bir işvereni seçerken o şirketin çalışanlarından etkilendiğini belirtmiş.

Şirketin yaptığı işi anlamak için Türkiye’de üniversite öğrencileri Instagram’ı, genç profesyonelleri ise LinkedIn’i kullanıyor.

Türkiye’de gençler (1980-99 arası doğanlar ile 2000-2018 arası doğanlar) yaratıcılıklarını besleyecek çok uluslu şirketlerde kariyer yapmayı hedefliyor. 

Kaynak: Harvard Business Review Dergisi Eylül 2019 sayısı (sf. 42-61) 

Bir Cevap Yazın

%d