Sosyal Bir Proje: ‘Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Mentorluk Projesi’

Gençlere ışık yakmanın ne kadar önemli olduğunu bildiğim ve çok önemsediğim Çağdaş Yaşamı destekleme Derneği’nde gönüllü mentorluk programında bende çalışıyorum.

Mentorluk eğitimi kapsamında ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan Eser Takmaz Bey ve Proje Birimi / Mentörlük Projesi Koordinatörlüğünde her zaman inanılmaz enerjik çalışmalarıyla birbirinden değerli çalışmalara imza atan Öznur Şen Hanım’la projenin detaylarını ve ilerleyen yıllarda neler yapılacağını da konuştuk:

  • Projeniz nasıl doğdu? Kaç yıldır devam ediyor? 

ÇYDD Mentorluk Projesi, derneğimizden burs alan üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerine ve kişisel gelişimlerine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda 2012 yılında ortaya çıkmıştır. Burs vermenin ötesinde, bursiyerlerin kişisel ve kariyer gelişimlerine destek olarak iş yaşamında rekabet güçlerini arttırmaları hedeflenmiştir. ÇYDD bursiyer öğrencileri ile benzer zorlukları yaşamış mezun genç yetişkinleri her iki tarafı besleyecek bir öğrenme ilişkisi dahilinde bir araya getirmek, mezunların kariyer ve iş hayatında edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri bursiyer ögrenciler ile paylaşmalarını sağlayarak iş yaşamına geçiş aşamasında olan bursiyerlerimize destek olmak, kendilerini tanıyarak, özgüvenlerini ve kariyer bilincini arttırarak, kendilerini yöneten bireyler olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen bir projedir. 5 yıldır devam etmektedir. Proje ilk dört yılında Dalyan Vakfı’nın finansal katkılarıyla yürütülmüş, 4. yılın sonrasında ise ÇYDD’nin tamamen kendi inisiyatifiyle yürüttüğü bir proje haline gelmiştir.

  • Katılmak isteyen herkese açık bir proje mi? 

Projemiz genel olarak iş hayatına geçiş öncesinde gereken kişisel ve mesleki hazırlığı yapabilmeleri için üniversiteden burs alan ikinci, üçüncü ve son sınıf bursiyerleriyle  ÇYDD’ den burs almış ve iş yaşamında en az  üç yıl deneyim kazanmış mezunlar ve ÇYDD ‘ye destek vermek isteyen gönüllülere açık bir projedir.

  • ‘Gönüllülük Esası’nı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Projemiz tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Her iki taraf da -hem mentor hem menti-  öncelikle projede yer alma konusunda istekli olmalıdır. Örneğin, ÇYDD olarak Türkiye genelinde yıl bazında yaklaşık 8 bin üniversite öğrencisine burs veriyoruz ancak bu projede kriterleri uyan bursiyerlerimiz arasından sadece istekli/gönüllü olanları proje kapsamına alıyoruz. Ayrıca projenin tasarlanmasında ve başlangıç aşamasında profesyonel danışman/eğitmen desteği sağlanmış ancak 2. yıldan itibaren proje kendi eğitmenlerini yetiştirerek mentor ve menti eğitimleri de gönüllü eğitmenler tarafından verilmeye başlanmıştır. Projenin sürdürülebilirliği açısından gönüllü havuzumuzu sürekli genişletmek için çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Yine örnek verecek olursak ÇYDD mentorü olmuş bir gönüllümüz aşama aşama giderek bir sonraki yıl mentor liderliği, sonraki yıl menti eğitmenliği ve yine sonraki yıl mentor eğitmenliği rolü de üstlenebilir duruma geliyor. Strateji bakımından hem gençlerin hem de dışarıdan gönüllülerin sayısını ve etkinliğini arttırmak projemiz açısından önemli.

  • Projenin karşılıklı yararını gözlemlediğiniz değişimi, birkaç örnek varsa okuyucularımızla paylaşabilir misiniz? 

‘ÇYDD Mentorluk Programı’, birçok üniversite  ve özel sektörde uygulanan mentorluk programlarından farklı  olarak, ÇYDD bursiyer ve mezun/gönüllülerini izleme, ölçme ve değerlendirme sistemi içeren gelişim sürecinin belgelerle  geliştirilmiş bir mentorluk modelidir. Bu doğrultuda aldığımız geri bildirimlerden edindiğimiz sonuçlara göre gelişime yönelik konuların şu başlıklar altında toplandığını gördük:

“Kariyerime ilişkin gerçekten ne istediğimi keşfettim. Mentorümün deneyimlerini paylaşmasıyla beni ilerleyen yıllarda nelerin beklediğini net olarak gördüm. Yaşım itibariyle üstünde yoğunlaşıp kaçırmamam gereken fırsatlara sahip olduğumu gördüm. Kendimi daha iyi ifade edebilme yeteneğim gelişti. Kendimi tanıma ve geliştirme fırsatı buldum. Hayatta önceliklerimin neler olması  gerektiğini anladım. Ufkum genişledi. Stratejik düşünme sağladı.”

Bir başka örnek de bir mentimizin mentoruna yazdığı şu mektup:

“Öğrenme Ortağıma (Mentoruma) mektup; 

Her insanın hayatında belirli dönemler vardır.  Bu dönemlerde, insan hayatı yeniden şekillenir. Tanıdığımız her yeni insan, hayatlarımıza varlıkları ile yeni anlamlar katarlar. X  Bey, siz varlığınız ile benim için çok saygı duyduğum, önemsediğim bir öğrenme arkadaşı ve rol model oldunuz. Bana kelimelerle ifade edebileceğimden çok daha fazla değer kattınız. Sadece kariyer anlamında değil, hayata dair kafamda cevap aradığım sorulara yanıt oldunuz. Hayat denen bu yolda, hayatımın belki de en önemli virajlarından birini döndüğüm şu zamanlarda sizinle tanışmam benim için büyük şans ve bundan sonra bu yolda sizin gibi birinin koçluğunda ilerliyor olmak daha büyük bir şans. Birlikte keskin bir viraj dönüyoruz ve karşımda gördüğüm manzara büyüleyici. Yolun sonunda kendimi gördüğüm yerde olacaksam bunda sizin benim üzerimde olan emeğinizin her daim bilincinde olacağımı bilmenizi isterim. Sizi tanıdığım için mutluyum. “

Mentilerle beraber mentorlara da katkı sağlayan projemizde; mentorlarımıza sağladığı katkı başlıkları ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Mesleki durumumu sorguladım. Çözüm üretme becerileri geliştirdim. Sorumluluk duygum pekişti. Yeni kuşağı anlamam kolaylaştı. Paylaşmanın verdiği tatmini yaşadım.

  • İlerleyen dönemde projeyle ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz?

Projenin öncelikli hedeflerinden biri her yıl bir önceki yıla göre projeye katılan ÇYDD şube ve bu projeden faydalanan mentor-menti sayılarını arttırmaktır. Böylece ÇYDD kendi mezunları ile iletişimini geliştirecek ve mezunlarını derneğe kazandırarak onların etkinliğini artıracaktır.

ÇYDD şubelerinde bursiyerlerin gelişimine katkıda bulunacak uygulamaları standartlaştırmak. Alt yapı ve eğitim araçları hazırlanmış, izlenen ve değerlendirilen mentorluk modelini sürekli geliştirmek. Projede ilk yıl 6 şubede pilot uygulama ile 20 mentor-menti eşleşmesi yapılırken 4. yılın sonunda 22 şubede toplam 363 eşleşmeye ulaşılmıştır. 5. yılında olduğumuz bu dönemde ise 160 eşleşme hedefimiz var. Her yıl şube katılımcı sayımızı arttırmak ve Türkiye’deki tüm ÇYDD şubelerine yaymak hedeflerimiz arasındadır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: